NL EN
news-2022-02-10-114109_2022_02_10_114109.jpg

Drie opties stadion Feyenoord onderzocht

FEYENOORD 10/02 • 2022   •   Consortium DMK is uitgenodigd door Feyenoord om haar plan verder toe te lichten. Bij het beoordelen van de plannen wordt onder meer gekeken naar bouwkosten, sfeerelementen, stichtingskosten, financierbaarheid en de bijdrage aan de begroting.
Wij staan klaar.


Persbericht Feyenoord: Drie opties stadion Feyenoord onderzocht

Feyenoord heeft een projectgroep opdracht gegeven drie opties met betrekking tot een stadion voor Feyenoord te onderzoeken. Twee voor vernieuwbouw van De Kuip, te weten de DMK-variant, de FFC-variant, die voorheen bekend stond als de BAM-variant, en één voor nieuwbouw op de kavel aan de Maas. De BVO geeft op die manier invulling aan de in november aangekondigde herijking, om te bezien of en zo ja welke variant van een nieuw/vernieuwd stadion goed is voor de club.

Alle drie de plannen worden beoordeeld op dezelfde criteria. Daarbij wordt onder meer gekeken naar bouwkosten, sfeerelementen, stichtingskosten, financierbaarheid en de bijdrage aan de begroting van Feyenoord. De projectgroep gaat diverse stakeholders, zoals supporters en de gemeente Rotterdam, vragen naar hun input. In de loop van april levert de projectgroep een eindrapport op aan de directie en de Raad van Commissarissen van Feyenoord.

De projectgroep gaat als volgt te werk. De drie opties worden getoetst op een twintigtal uiteenlopende criteria. Zo moet een stadion bijvoorbeeld de sportieve ambities van de club mogelijk maken, goede commerciële faciliteiten bieden, veilig zijn en goed bereikbaar. Daarnaast zijn sfeerelementen, zoals dicht op het veld zitten en akoestiek, belangrijk. Het Programma van Eisen dat in de afgelopen jaren is opgesteld voor Nieuw Stadion is daarbij leidend. Dit Programma van Eisen is het totaal aan wensen en verwachtingen die supporters, commerciële partners, evenementenorganisaties, overheden, UEFA, FIFA, KNVB, de directies van Stadion en club, brandweer en politie aan een stadion van Feyenoord stellen.

Inbreng supporters

De projectgroep haalt input van supporters op via objectief marktonderzoek. Hiervoor is het Rotterdamse bureau Blauw Research ingehuurd. Uit het supportersonderzoek moet blijken of de 140 supporterswensen die zijn opgenomen in het Programma van Eisen ‘Nieuw Stadion’ aangepast moeten worden. Uiteraard gaat de projectgroep ook in gesprek met de gemeente Rotterdam, de initiatiefnemers van het DMK-plan en onafhankelijke derden en deskundigen.

Het eindrapport wordt openbaar.


Read the complete article at Feyenoord


Afbeeldingen bij bericht

Maaszijde

Maaszijde

Olympiazijde

Olympiazijde

Birds Eye view avondwedstrijd

Birds Eye view avondwedstrijd

Grote omloop met horeca en faciliteiten

Grote omloop met horeca en faciliteiten

Zicht op veld

Zicht op veld

Zicht vanaf parterre zonder gracht

Zicht vanaf parterre zonder gracht

Andere Nieuwsberichten


Comprehensive plan for renovation of De Kuip

LONGREAD AD 20/02 • 2023 De mannen van de De Moderne Kuip voelen dat hun moment is gekomen. Nu de nieuwbouw van Feyenoord City van de baan is, voeren zijn de lobby op voor een stevige renovatie van De Kuip. Erwin Eekelaar en Adriaan Geuze presenteren een totaalvisie; een opgeknapt... Read more


De toekomst van Feyenoord zit in het veilig stellen van de Kuip

LONGREAD 13/04 • 2022 Recent onderzoek heeft aangetoond dat het volledige programma van eisen van Feyenoord City te ambitieus is en zich dus ook niet makkelijk laat financieren met vernieuwbouwvarianten. De door de tand des tijds dagelijks verslechterende situatie bij het Feijenoord... Read more


First images DMK 2021

17/06 • 2021 De afgelopen 3 jaar heeft DMK gewerkt -in de luwte- aan een alternatief plan voor Feyenoord City. Met professionals die ervaring hebben in de stadion- en stadsontwikkeling heeft DMK een volwaardig plan kunnen ontwikkelen om De Kuip klaar te maken voor de... Read more


Minicollege on Feyenoord City, by Bram Logger | Arminiusdebat 15 Jun 2021

VIDEO 15/06 • 2021 Bram Logger geeft een minicollege over de businesscase van Feyenoord City en de enorme risico's die aan het project kleven voor de stad Rotterdam en de voetbalclub Feyenoord.Opponents explain at Rijnmond: this is why Feyenoord City is a bad idea

LONGREAD RIJNMOND 14/06 • 2021 Feyenoord City. Het is een onderwerp dat tot veel emoties leidt en dat is niet vreemd. De Kuip is het mooiste stadion van Nederland en Feyenoord een club met een vurig legioen. Plannen die een grote invloed hebben op de toekomst van het stadion en de club... Read more


Hypercube Webinar: Feyenoord City - integral soccer economy around a professional soccer organization

VIDEO 07/06 • 2021 Hypercube hield op 7 Juni 2021 een webinar over de voetbaleconomie rondom betaald voetbalorganisaties. Bij deze webinar werd dieper ingegaan op de case 'Feyenoord City'.


Paul Groenendijk reviews City Maker Congress 2020

LONGREAD ARCHINED 07/12 • 2020 Tijdens het online Stadsmakerscongres 2020 mochten de ontwerpers van Feyenoord City hun project pitchen. Architectuurkenner en Feyenoord-fan Paul Groenendijk zag hoe de wens voor een nieuw voetbalstadion, gepaard met oogkleppenbeleid en wensdenken, de ontwikkeling... Read more


Companies near De Kuip start litigation against city government

DAGBLAD010 20/11 • 2020 De gezamenlijke ondernemers in de Stadion Driehoek hebben een brief gestuurd aan wethouders Kurvers (VVD) en Van Gils (D66) met daarin hun overtuiging ‘’dat gelet op de kwaliteit van De Kuip en de aanwezige infrastructuur de gebiedsontwikkeling van Feyenoord... Read more


This is what 'Plan B' for the Kuip looks like

NRC 23/09 • 2020 Het is géén wedstrijd met Feyenoord City, zegt Erwin Eekelaar, de man achter ‘Plan B’: renovatie en vernieuwing van de Kuip. Maar nu Feyenoord City nog een klein jaar krijgt om financieel haalbaar te worden, blijft Eekelaars consortium DMK (De Moderne... Read more


Five questions about Consortium DMK

LONGREAD 07/07 • 2020 Met de Raad van Commissarissen en directie van Feyenoord heeft ons consortium - in wisselende samenstelling en op de achtergrond - sinds april 2020 een aantal goede gesprekken gevoerd. Mede naar aanleiding van deze gesprekken hebben wij ons plan voor modernisering... Read more


Area vision makes the difference in new De Kuip modernization plan

ARCHITECTENWEB 17/04 • 2020 Vorige week heeft een consortium een plan voor een modernisering van De Kuip gepresenteerd, als alternatief voor als het nieuwe Feyenoord-stadion aan de Maas er niet mocht komen. Behalve renovatie en uitbreiding van de Rotterdamse voetbaltempel komt het... Read more


DMK offers alternative solution for Feyenoord City

DE HAVENLOODS 10/04 • 2020 Rotterdam - Consortium DMK heeft de gemeente en Feyenoord gisteren een oplossing aangeboden mocht het nieuwe stadion (Feyenoord City) niet doorgaan. Deze oplossing voorziet in een snel en optimaal alternatief om de gemeentelijke ambities en het gewenste... Read more


Is renovation of Feyenoord stadium de Kuip still an option? 'Chance of success 60% '

RIJNMOND 09/04 • 2020 Mocht het plan van het nieuwe stadion niet doorgaan, dan heeft het Consortium DMK (De Moderne Kuip) alvast een alternatief geboden. ''De kans van slagen acht ik op zestig procent'', laat woordvoerder Erwin Eekelaar weten.


An affordable and quick plan for a modern Kuip

NRC 08/04 • 2020 Alternatief stadionplan Feyenoord • Mocht het nieuwe Feyenoord-stadion onhaalbaar zijn, dan is er een oplossing, zegt Consortium DMK: modernisering van de Kuip voor 200 miljoen euro, binnen tweeënhalf jaar. „We staan klaar als het nodig is.”


Also follow us on: