NL EN
7-april-2020-birdsview_2021_06_14_123501.jpg

Vijf vragen over Consortium DMK

LONGREAD 07/07 • 2020   •   Met de Raad van Commissarissen en directie van Feyenoord heeft ons consortium - in wisselende samenstelling en op de achtergrond - sinds april 2020 een aantal goede gesprekken gevoerd. Mede naar aanleiding van deze gesprekken hebben wij ons plan voor modernisering van De Kuip verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. In vijf punten proberen we antwoord te geven op de vraag waar het Consortium van DMK voor staat.

Waar staat DMK voor?

DMK kan voor van alles staan: De Moderne, Magische, Maatschappelijke of Mooie Kuip.
Het plan van DMK omhelst een grootschalige stedelijke ontwikkeling met een duurzame impuls voor Rotterdam Zuid.

De Kuip is en blijft de thuishaven van Feyenoord waar het draait om de ultieme voetbalbeleving. Icoon De Kuip wordt echter ook een slim, duurzaam en levendig stadion met ruime mogelijkheden voor het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke activiteiten. Het ontwerp behoudt wat al perfect is en voegt daar de eisen van deze tijd aan toe. De Kuip Krijgt meer voorzieningen, ruimte, kwaliteit en comfort voor een divers publiek.

Het consortium bestaat onder andere uit stadionadviseur Hylke Hellinga, landschapsarchitect Adriaan Geuze van bureau West 8, Pieter Nieuwenhuis van adviesbureau Hypercube en constructiebedrijf ABT. Initiator Eekelaar heeft een softwarebedrijf en is in de voetbalwereld bekend van Stichting Red de Kuip, die zich sinds 2012 inspant voor behoud van het stadion.


Wat is de gebiedsvisie in het kort?

De door West8 ontwikkelde gebiedsvisie biedt een grootschalige stedelijke ontwikkeling zonder afhankelijkheden. Hierbij is uitgegaan van een aantal belangrijke ontwerpprincipes te weten:

 • De Kuip is ‘heilige grond’ met een unieke geschiedenis die na modernisering weer minimaal 50 - 100 jaar meekan als aansprekende voetbaltempel. Door de metamorfose die Zuid ondergaat ligt het voor de hand om De Kuip definitief te koppelen aan de Maas en Laan op Zuid
 • De stedenbouwkundige ontwikkeling en de geplande woningbouw in het gebied zijn heel belangrijk voor de stad en Rotterdam zuid. De Nieuwe Stadsbrug met tramverbinding en gemoderniseerd stadion leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Deze brug landt op een makkelijke en comfortabele manier in het gebied. Het comfortabel overbruggen van de hoogteverschillen wordt doorgezet in het hele gebied
 • Een diversiteit aan verkavelingen en dichtheden is denkbaar. Belangrijke opwaardering van stedenbouwkundige potenties is niet afhankelijk van andere deelprojecten met minder risico’s tot gevolg. Complexe veranderingen aan sporen, de zeewering en waterweg met hoge risico’s worden vermeden met deze visie.
 • De inrichting van de openbare ruimte wordt sterk verbeterd , met meer groen en zachtere kleuren en materialen. Hierdoor ontstaat een verbindend weefsel voor een leefbare omgeving

Hoe wordt de Kuip gemoderniseerd?

Het stadionprogramma voorziet op hoofdlijnen o.a. in het volgende:

 • De Gemoderniseerde Kuip krijgt een nieuwe vakindeling bestaande uit 63.000 zitplaatsen met nieuwe klapstoelen, conform FIFA-richtlijnen. Allemaal droog door de hijsdakconstructie met verlengde luifel.
 • Waarvan zakelijke capaciteit 10% bestaande uit 6.250 business seats, 80 skyboxen en 5 lounges met zicht op het veld. Een groot Atrium als kloppend hart voor het zakelijke netwerk en 6.500 m2 business ruimtes met horecavoorzieningen
 • Twee volledige nieuwe en ruime omlopen achter de ringen.
 • 5.400 m2 publiekscatering op niveau BG, 5 en 6 met nieuwe uitgifte punten en een gediversifieerd aanbod.
 • 3.700 m2 geheel vernieuwde sanitaire voorzieningen voor dames, heren en kinders op niveau BG, 2, 3, 4, 5 en 6.
 • Comfortabele roltrappen en liften op 8 posities.
 • Supporters home en 2 grote zalen.
 • Beeldschermen en slimme stadiontechnologie voor een optimale supporters- en wedstrijdbeleving
 • 500 parkeerplaatsen

Waarom is dit plan ook goed voor Feyenoord?

Door maximaal € 200 miljoen aan kosten voor het stadion in de business case voor het voetbalgedeelte krijgt Feyenoord al in het eerste jaar na de volledige ingebruikname van het gemoderniseerde stadion een competitief spelersbudget.
Dit groeit snel door naar ruim boven de € 30 miljoen per jaar. De verwachting is dat de optimale potentie met een spelersbudget van € 43 miljoen al in seizoen 29/30 zal worden bereikt. Bovendien worden de stadionschulden gesaneerd, wat als hefboom kan werken voor meer zeggenschap voor Feyenoord en een vereenvoudigde 1Feyenoord-structuur.


Hoe verder?

De komst van het nieuwe stadion is nog onzeker en laat nog zeker enkele jaren op zich wachten. De recente uitbraak van het Coronavirus komt daar nu nog overheen. Tot op heden is er echter geen alternatief plan uitgewerkt.

Mocht het nieuwe stadion niet doorgaan dan hebben wij de oplossing voor Feyenoord en de gemeente Rotterdam klaarliggen. Deze oplossing voorziet in een snel en optimaal alternatief om ambities voor Feyenoord en Rotterdam-Zuid toch te kunnen realiseren. Dit alternatief voorziet in een gebiedsvisie en een plan voor de gemoderniseerde Kuip met een robuuste business case.
In de voorbije maanden heeft DMK bestuurders uit de Feyenoord-familie, supporters, de politiek, investeerders en andere belanghebbenden bij de planvorming betrokken.

De Van Herk Groep – grondeigenaar naast De Kuip – diende een zienswijze in op het bestemmingsplan voor het nieuwe stadion. Het door DMK uitgewerkte plan met gebiedsvisie wordt daar als oplossing aan toegevoegd. Ook het College van B&W, de gemeenteraad, Feyenoord en Stadion Feijenoord ontvingen dit plan.

Andere Nieuwsberichten


Comprehensive plan for renovation of De Kuip

LONGREAD AD 20/02 • 2023 De mannen van de De Moderne Kuip voelen dat hun moment is gekomen. Nu de nieuwbouw van Feyenoord City van de baan is, voeren zijn de lobby op voor een stevige renovatie van De Kuip. Erwin Eekelaar en Adriaan Geuze presenteren een totaalvisie; een opgeknapt... Read more


De toekomst van Feyenoord zit in het veilig stellen van de Kuip

LONGREAD 13/04 • 2022 Recent onderzoek heeft aangetoond dat het volledige programma van eisen van Feyenoord City te ambitieus is en zich dus ook niet makkelijk laat financieren met vernieuwbouwvarianten. De door de tand des tijds dagelijks verslechterende situatie bij het Feijenoord... Read more


Three options Feyenoord stadium examined

FEYENOORD 10/02 • 2022 Consortium DMK is uitgenodigd door Feyenoord om haar plan verder toe te lichten. Bij het beoordelen van de plannen wordt onder meer gekeken naar bouwkosten, sfeerelementen, stichtingskosten, financierbaarheid en de bijdrage aan de begroting.
Wij staan klaar... Read more


First images DMK 2021

17/06 • 2021 De afgelopen 3 jaar heeft DMK gewerkt -in de luwte- aan een alternatief plan voor Feyenoord City. Met professionals die ervaring hebben in de stadion- en stadsontwikkeling heeft DMK een volwaardig plan kunnen ontwikkelen om De Kuip klaar te maken voor de... Read more


Minicollege on Feyenoord City, by Bram Logger | Arminiusdebat 15 Jun 2021

VIDEO 15/06 • 2021 Bram Logger geeft een minicollege over de businesscase van Feyenoord City en de enorme risico's die aan het project kleven voor de stad Rotterdam en de voetbalclub Feyenoord.Opponents explain at Rijnmond: this is why Feyenoord City is a bad idea

LONGREAD RIJNMOND 14/06 • 2021 Feyenoord City. Het is een onderwerp dat tot veel emoties leidt en dat is niet vreemd. De Kuip is het mooiste stadion van Nederland en Feyenoord een club met een vurig legioen. Plannen die een grote invloed hebben op de toekomst van het stadion en de club... Read more


Hypercube Webinar: Feyenoord City - integral soccer economy around a professional soccer organization

VIDEO 07/06 • 2021 Hypercube hield op 7 Juni 2021 een webinar over de voetbaleconomie rondom betaald voetbalorganisaties. Bij deze webinar werd dieper ingegaan op de case 'Feyenoord City'.


Paul Groenendijk reviews City Maker Congress 2020

LONGREAD ARCHINED 07/12 • 2020 Tijdens het online Stadsmakerscongres 2020 mochten de ontwerpers van Feyenoord City hun project pitchen. Architectuurkenner en Feyenoord-fan Paul Groenendijk zag hoe de wens voor een nieuw voetbalstadion, gepaard met oogkleppenbeleid en wensdenken, de ontwikkeling... Read more


Companies near De Kuip start litigation against city government

DAGBLAD010 20/11 • 2020 De gezamenlijke ondernemers in de Stadion Driehoek hebben een brief gestuurd aan wethouders Kurvers (VVD) en Van Gils (D66) met daarin hun overtuiging ‘’dat gelet op de kwaliteit van De Kuip en de aanwezige infrastructuur de gebiedsontwikkeling van Feyenoord... Read more


This is what 'Plan B' for the Kuip looks like

NRC 23/09 • 2020 Het is géén wedstrijd met Feyenoord City, zegt Erwin Eekelaar, de man achter ‘Plan B’: renovatie en vernieuwing van de Kuip. Maar nu Feyenoord City nog een klein jaar krijgt om financieel haalbaar te worden, blijft Eekelaars consortium DMK (De Moderne... Read more


Area vision makes the difference in new De Kuip modernization plan

ARCHITECTENWEB 17/04 • 2020 Vorige week heeft een consortium een plan voor een modernisering van De Kuip gepresenteerd, als alternatief voor als het nieuwe Feyenoord-stadion aan de Maas er niet mocht komen. Behalve renovatie en uitbreiding van de Rotterdamse voetbaltempel komt het... Read more


DMK offers alternative solution for Feyenoord City

DE HAVENLOODS 10/04 • 2020 Rotterdam - Consortium DMK heeft de gemeente en Feyenoord gisteren een oplossing aangeboden mocht het nieuwe stadion (Feyenoord City) niet doorgaan. Deze oplossing voorziet in een snel en optimaal alternatief om de gemeentelijke ambities en het gewenste... Read more


Is renovation of Feyenoord stadium de Kuip still an option? 'Chance of success 60% '

RIJNMOND 09/04 • 2020 Mocht het plan van het nieuwe stadion niet doorgaan, dan heeft het Consortium DMK (De Moderne Kuip) alvast een alternatief geboden. ''De kans van slagen acht ik op zestig procent'', laat woordvoerder Erwin Eekelaar weten.


An affordable and quick plan for a modern Kuip

NRC 08/04 • 2020 Alternatief stadionplan Feyenoord • Mocht het nieuwe Feyenoord-stadion onhaalbaar zijn, dan is er een oplossing, zegt Consortium DMK: modernisering van de Kuip voor 200 miljoen euro, binnen tweeënhalf jaar. „We staan klaar als het nodig is.”


Also follow us on: